Konsultacja behawioralna

Konsultacja behawioralna

odbywa się  zawsze po uprzednim badaniu weterynaryjnym określającym stan zdrowia zwierzęcia. Przed podjęciem terapii i wprowadzeniem treningu modyfikacji zachowań, konieczne jest przeprowadzenie badań w celu wyeliminowania chorób mogących mieć wpływ na prezentowane zachowanie czworonoga. O zasadności badań decyduje lekarz weterynarii.
Konsultacja odbywa się w miejscu przebywania/zamieszkania psa, w jego naturalnym otoczeniu i trwa zwykle ok. 1,5-2 godzin. Podczas pierwszej wizyty powinni być obecni wszyscy domownicy.
W trakcie wizyty przeprowadzam dokładny wywiad z opiekunem/opiekunami/członkami rodziny oraz obserwuję zachowanie czworonoga w domu, jego najbliższym otoczeniu, a także podczas spaceru. Zbieram informacje na temat funkcjonowania psa w domu i zasad w nim panujących, wcześniejszych doświadczeń zwierzęcia (zwłaszcza w okresie socjalizacji), relacji z domownikami i zwierzętami, przebytych chorób lub urazów, sposobu żywienia, codziennej aktywności, zajęć itp.
Celem wizyty jest ocena zastanej sytuacji oraz określenie przyczyn i podłoża występowania problemów, a następnie dobranie i ułożenie planu terapii mającej na celu korektę lub wyeliminowanie niepożądanych i nieakceptowanych zachowań.
Po konsultacji właściciel otrzymuje drogą mailową podsumowanie wizyty z programem resocjalizacji oraz zaleceniami dotyczącymi poszczególnych etapów terapii.
W czasie trwania terapii zachęcam, by opiekun był ze mną w stałym kontakcie. W razie konieczności ustalane są kolejne spotkania, podczas których oceniane są postępy i dotychczasowe rezultaty oraz wprowadzane dalsze zalecenia dostosowane do potrzeb i możliwości opiekunów i czworonoga. O konieczności dalszych spotkań decydujemy wspólnie z opiekunem.