Mój Psi Towarzysz

Szkolenie psów dorosłych

Mój Psi Towarzysz – Etap I podstawowy
Zajęcia przeznaczone są dla psów od 6 miesiąca, każdej wielkości i rasy.

Zakres zajęć szkolenia dla psów dorosłych obejmuje naukę podstawowych i przydatnych  umiejętności oraz komend niezbędnych do bezpiecznego funkcjonowania psa w mieście, wśród ludzi i innych zwierząt. Na tym etapie nauki najważniejszą kwestią jest jednak zbudowanie silnej więzi i zaufania pomiędzy przewodnikiem i jego psem.

Podstawowe umiejętności, które powinien poznać pies podczas tego etapu szkolenia to:
skupianie uwagi na przewodniku jako punkt wyjścia do dalszej nauki;
zachowania: siad/waruj/zostań oraz wytrzymywanie w tych komendach;
targetowanie;
chodzenie przy nodze i na luźnej smyczy;
zatrzymywanie przy użyciu polecenia STOP;
przywołanie w sytuacji braku rozproszeń oraz w obecności pozostałych uczestników kursu;
spokojne mijanie innych psów i osób;
kontrola emocji i komenda „puść”;
cofanie

Pracujemy w małych grupach – na zajęciach posłuszeństwa uczestniczą jednorazowo maksymalnie 4 psy, dzięki czemu trening jest bardziej wartościowy i skuteczniejszy, a każdy zespół może liczyć na bieżące wsparcie, korygowanie błędów i weryfikację postępów.

Mój Psi Towarzysz – Etap II średniozaawansowany
Zajęcia przeznaczone dla psów dorosłych, które ukończyły etap I szkolenia.

Zakres zajęć obejmuje utrwalanie umiejętności z etapu pierwszego oraz bardziej zaawansowaną pracę nad posłuszeństwem w rozproszeniach oraz bez smyczy.

Zobacz tez inne szkolenia dostępne w OFERCIE