Konsultacja behawioralna

Konsultacja behawioralna

Odbywa się  zawsze po uprzednim badaniu weterynaryjnym określającym stan zdrowia zwierzęcia. Przed podjęciem terapii i wprowadzeniem treningu modyfikacji zachowań, konieczne jest przeprowadzenie badań. Ich celem jest wyeliminowanie chorób mogących mieć wpływ na prezentowane zachowanie czworonoga.
O zasadności wszelkich badań decyduje lekarz weterynarii.
Konsultacja odbywa się w miejscu przebywania/zamieszkania psa, w jego naturalnym otoczeniu i trwa zwykle ok. 1,5-2 godzin.
Podczas pierwszej wizyty powinni być obecni wszyscy domownicy.
W trakcie spotkania przeprowadzam dokładny wywiad z opiekunem i członkami rodziny oraz obserwuję zachowanie czworonoga w domu, jego najbliższym otoczeniu, a także podczas spaceru. Zbieram informacje na temat funkcjonowania psa w domu i zasad w nim panujących, wcześniejszych doświadczeń zwierzęcia (zwłaszcza w okresie socjalizacji), relacji z domownikami i zwierzętami, przebytych chorób lub urazów, sposobu żywienia, codziennej aktywności, zajęć itp.
Celem wizyty jest ocena zastanej sytuacji oraz określenie przyczyn i podłoża występowania problemów. Następnie dobieram i układam plan terapii, która pozwoli skorygować lub wyeliminować niepożądane i nieakceptowane zachowanie.
Po konsultacji właściciel otrzymuje drogą mailową podsumowanie wizyty z programem resocjalizacji oraz zaleceniami dotyczącymi poszczególnych etapów terapii.
W czasie trwania terapii zachęcam, by opiekun był ze mną w stałym kontakcie. W razie konieczności ustalane są kolejne spotkania, podczas których oceniamy postępy i dotychczasowe rezultaty oraz wprowadzamy dalsze zalecenia dostosowane do potrzeb i możliwości opiekunów i czworonoga.
O konieczności dalszych spotkań decydujemy wspólnie z opiekunem.